Avís legal

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us facilitem la informació relativa al titular de la present pàgina web http://golfterramar.com i les condicions d’ús de la

– Propietari: Club de Golf Terramar

– NIF: G08328056

– Direcció: c/ Carreterra del Golf s/n, 08870 Sitges

– Correu electrónic: info@golfterramar.com

– Teléfon: +34 93 894 05 80

1. Condicions d’ús

1.1 Aquesta pàgina web conté materials preparats per CLUB DE GOLF TERRAMAR amb finalitats únicament informatives. Així mateix, aquests materials poden ésser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

1.2 L’usuari no ha d’enviar cap tipus d’informació confidencial a CLUB DE GOLF TERRAMAR sense haver-ho consultat prèviament amb algun responsable del CLUB i haver rebut de la mateixa autorització per remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que conté aquesta pàgina web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals CLUB DE GOLF TERRAMAR no exerceix cap mena de control. CLUB DE GOLF TERRAMAR no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a aquests a través d’aquesta pàgina web tampoc implica que CLUB DE GOLF TERRAMAR recomani o aprovi els continguts.

2. Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza aquesta pàgina web, ho fa pel seu propi compte i risc. CLUB DE GOLF TERRAMAR no es responsabilitza dels errors o omissions de què poguessin patir els continguts aquesta pàgina web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta. CLUB DE GOLF TERRAMAR tampoc podrà ser considerat responsable per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

2.2 CLUB DE GOLF TERRAMAR no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin ocasionar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquesta pàgina web. En conseqüència, CLUB DE GOLF TERRAMAR no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

3. Protecció de dades

En matèria de protecció de dades, CLUB DE GOLF TERRAMAR aplica el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016). Visiteu la Política de privadesa (en format d’enllaç) d’aquest lloc web per obtenir informació addicional sobre protecció de dades.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

4.1. El contingut d’aquest lloc web, incloent-hi text, imatges, disseny gràfic, codis font, logotips, marques, noms comercials, arxius, manuals, etc., és propietat exclusiva de CLUB DE GOLF TERRAMAR, i està protegit per les regulacions de propietat intel·lectual i Industrial. Per tant, es prohibeix la reproducció, modificació i qualsevol tipus de difusió, distribució pública o distribució dels continguts esmentats sense el consentiment previ per escrit de CLUB DE GOLF TERRAMAR.

4.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació per part de l’usuari implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets en nom de CLUB DE GOLF TERRAMAR.

4.3. En conseqüència, no està permès eliminar, eludir o manipular l’avís de drets d’autor o qualsevol detall d’identificació respecte als drets de poder de CLUB DE GOLF TERRAMAR o de qualsevol dels propietaris incorporats al contingut.

4.4. Així mateix, està estrictament prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer publicacions secundàries o posteriors, descarregar arxius, enviar per correu postal o electrònic, transferir, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o la part de els continguts inclosos al lloc web per a fins públics o comercials sense l’autorització explícita i el consentiment per escrit de CLUB DE GOLF TERRAMAR.

5. Validesa i modificacions

5.1. CLUB DE GOLF TERRAMAR podrá modificar, total o parcialmente, los términos y condiciones aquí establecidos, publicando cualquier cambio o alteración de la misma manera en que aparecen estas condiciones o mediante cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios, en la forma que lo decida CLUB DE GOLF TERRAMAR.

5.2. La validez temporal de estas condiciones coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que se modifiquen total o parcialmente, en cuyo caso estas últimas serán las válidas.

5.3. CLUB DE GOLF TERRAMAR podrá clausurar, suspender o interrumpir, en cualquier momento y sin previo aviso, el acceso a los contenidos del sitio web, sin posibilidad del usuario de exigir compensación alguna. Transcurrida la supresión o interrupción de la página web, las restricciones de uso detalladas en los artículos precedentes seguirán siendo válidas.

6. Generalitats

6.1. Els títols de les diferents clàusules són merament informatius i no afectaran, classificaran o amplificaran la interpretació de les presents condicions.

6.2. En cas que alguna d’aquestes disposicions siguin considerades o declarades nul·les o inaplicables, totalment o parcialment, per qualsevol tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat no afectarà la resta de disposicions.

6.3. El fet que CLUB DE GOLF TERRAMAR no exerceixi algun dels drets previstos en aquest avís legal, no implicarà cap renúncia a aquests drets, llevat que aquesta renúncia consti per escrit.

7. Llei i Jurisdicció aplicable

Totes les controvèrsies i/o reclamacions sorgides de la interpretació i/o execució del present avís legal es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.