Tots els dies. 7,00 € (excepte de 1/1 a 6/1,  de 6/4 a 13/4,  de 22/6 a 14/9, de 21/12 a 6/01/2020).