La ressembra culmina amb èxit

martes, 24 de octubre de 2023

Els treballs d’aireig i ressembra al camp de golf ja han culminat, amb resultat altament satisfactori. Les darreres setmanes s’han realitzat les diferents tasques, totes en el temps previst i programat, i ja s’aprecien els resultats de germinació. El camp tornarà a obrir divendres 27.

L’actuació a la gespa va començar el 8 d’octubre passat i ha arribat tant als greens, com els avantgreens, tees i carrers. El desenvolupament dels treballs ha estat coordinat a cada àrea, amb l’objectiu de complir els requisits per assegurar la ressembra i, alhora, complir els timmings previstos.

Als greens i avantgreens s’ha portat a terme punxat amb extracció, enceball, ressembra amb poa trivials i fertilització. Als tees, la ressembra s’ha executat amb raygrass i s’ha complementat amb la corresponent fertilització. Als carrers 10, 12 i 18, la ressembra s’ha dut a terme amb barreja de poa raygrass i fertilització.

Els resultats de la germinació ja són apreciables. La setmana passada es va dur a terme un tall en greens a 8 mm, mentre que aquesta setmana s’està baixant al 4 perquè estigui en òptimes condicions per a la reobertura de divendres.

ALTRES NOTICIES