Millora del tancat perimetral

martes, 25 de abril de 2023

La reparació i millora de la tanca perimetral del camp avança a bon ritme. Aquesta actuació té un doble objectiu: per una banda, protegir el camp de l’entrada de porcs senglars, i per l’altra, millorar la imatge i la visió estètica que ofereix el camp, en sintonia amb el seu paisatge.

Des que van començar les obres, el 2020, s’ha dut a terme la reparació i el formigonat de 2,2 km lineals, a més de la instal·lació de la tanca en 635 metres en zones que fins ara no tenia.